YEMEKTEN ÖNCE VE SONRA ELİ YIKAMAK

0
1006

Ve dahi taam (yemek) yemezden evvel el yıkamanın on kadar faidesi vardır. Bir kimse taam yemek için ellerini yıkadıkda silmezden evvel parmakları(nın) ucuyla gözlerini pınarından koyup geriye doğru süse ol bi-iznillâh-i taâlâ göz ağrısı görmez. On faidenin;

1. Arşu’r-Rahman (Allah’ın Arşı) altında bir melek nida eder: “elin pak olduğu gibi cemî-i günahlarından pak oldun.”,
2. Kur’an-ı azimü’ş-şan’da olan âyetler mukabelesince nafile namaz kılmışça sevap olur. -Kur’an’daki âyetler altı bin iki yüz ile üç yüzün arasındadır. Halk beyninde (arasında) altı bin altı yüz altmış altı deyü meşhurdur lakin vâkı’ın hilafıdır. Aded-i âyât-ı Kuraniyeyi (Kur’an âyetlerinin sayısını) beyan eden kütüb-i mutebere nazara alınıp hatadan mübaadet oluna (uzaklaşıla)-,
3. Bedeninde olan kılların adedince sevap olur,
4. Sıddîkler sevabına nail olur,
5. Melâike (melekler) onun için istiğfar ederler,
6. Bir lokmasının mukabelesine bir kul azad etmiş kadar sevap olur,
7. Her halde günahtan beri olur,
8. Gece ve gündüz hâcâtı kaza olur (ihtiyaçları karşılanır),
9. Gece vefat ederse şehit olur, 10. Gündüz vefat ederse şehit olur.

Ve dahi taam yedikten sonra el yıkamanın altı faidesi vardır:

1. Arşu’r-Rahman altında bir melek nida eder ki “Ya mümin senin günahların af oldu”,
2. İnsanın bedeninde olan damarların sayısınca sevap olur. -İnsanın bedeninde olan damarlar üç yüz altmış damardır-,
3. Bedeninde olan kılların sayısınca sevap olur,
4. Rahmet deryasına gark olur,
5. Elinden akan damlaların sayısınca sevap olur,
6. Vefat ettikte şehit olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.