Peygamberimizin 20 Vasfı

0
1019

peygamberimizin 20 vasfı

Bizim peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem hazretlerine mahsus yirmi sıfat beyan olunur:

1. İnsanla cine gönderilmiş hak peygamberdir,

2. Şeriatının hükmü kıyamete kadar bakidir,

3. Şeriatı evvel geçen peygamberlerin bazı hükmünü nesh etmiştir, şimdi onlar ile amel etmek caiz değildir,

4. Hâtemu’l-enbiyadır (Son Peygamber),

5. Şefaati ehl-i kebâire (büyük günah sahiplerine) ve ehl-i sağâire (küçük günah sahiplerine) kapsamaktadır,

6. Validesinden sünnetli doğmuştur,

7. Tebevvül ve tağavvut ettiğinde (küçük ve büyük abdest bozduğunda) yer yutup misk gibi kokar idi,

8. Mübarek gölgesi asla yere düşmedi,

9. Önünden gördüğü gibi ardından dahi görür idi,

10. Mübarek ayağı kuma bassa iz olmaz, taşa bassa iz olur idi

11. Mübarek cesedine müezziyat olan (eziyet veren) hayvanattan bir şey konmaz idi,

12. Asla ihtilam olmadı,

13. Her nereye gitmek murad eyleseler O’nun nur-ı pâki kendinden evvel varır idi,

14. Her kimin yanına dursa mübarek boyu dört parmak yüksek
gösterir idi,

15. O’nun üzerinden bir beyaz bulut eksik olmadı,

16. Salât-ı evvâbîn ve kuşluk ve teheccüd (gece) namazları O’na vacip idi, bize sünnet oldu,

17. Teyemmüm ile namaz kılmak ancak O’nun şeriatıncadır,

18. Uyusa, uyansa abdesti bozulmaz idi, zira peygamberlerin gözleri uyur kalpleri uyumaz,

19. Doğduğu gibi secdeye vardı,

20. O’nun vücud-ı pakı dünyaya gelmezden evvel şeytanlar
göklere çıkarlar idi, O’nun vücud-ı pakı dünyaya geldikten sonra şeytanlar göklere çıkamaz oldu. Nice hasâis-ı Nebi (Peygamber’e mahsus haslet ve özellikler) vardır, -kütübi mutavvelâtta tafsil olunmuştur-.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.