Osmanlı İmparatorluğu’nun Kurululuşundaki Temel Değerler

0
1017

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kurululuşundaki Temel Değerler

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu üzerinde, özellikle 20.yy’ın başlarında yerli ve yabancı araştırmacılar defeatle durmuşlar, 400 atlı bir aşiretten Cihan devletine geçişin sırlarını araştırmışlardır.
Bu araştırmalardan birkaçını kısaca özetleyelim;
1- Osmanlılar ancak balkanlardaki fetihlerden sonra Anadolu’daki topraklarını genişletebilmişlerdir.
2- Osmanlı İmparatorluğu’nun tam bir Gazi devlet özelliği taşıdığını, teşkil ettiği uç kültürü ile Osmanlılar fethedilen yerlerde tam bir müsamaha ile yaklaşmışlar bu durum imageda kaynaştırmayı kolaylaştırmıştır.
3- Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu alimlerin gayretiyle olduğu kadar ahilerin de büyük rolü ile olmuştur.
4- Osmanlının vahdetçi ve muhafazakar tavrı sebebiyle, Bizans’ın anarşi ve teröründen bıkmış halkın düşünmeden ve kitleler halinde Osmanlı’ya teslim olmuşlardır.
Sonuç olarak; Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda yukarıda saydığımı maddeler etkendir ama asıl sebep: Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet kurma ve idare etmedeki olağanüstü kabiliyetin yanısıra, İslamiyeti tam ve eksiksiz yaşamaya çalışmaları ve ilk fetih yıllarında kur’an ve sünnete olan bağlılıklarının tam olarak devam etmesidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.