Müminin Hayırlısı

0
1029

Ve dahi müminin müminde yedi hakkı vardır:

1. Davetine varmak,
2. İyadesine varmak (ziyaret edip hal hatır sormak),
3. Cenazesine varmak,
4. Nasihat etmek,
5. Selâm vermek,
6. Bir zâlimin elinden bir mazlumu kurtarmak,
7. Aksırdıkta “yerhamükellâh” demek.

Ve dahi müminin hayırlısı beş haslet(i) bulunandır:

1. Taata ikbal edici ola,
2. İlm-i nâfi’a sa’y edici ola (faydalı ilmi elde etmeye çalışma),
3. Nâs (insanlar) onun şerrinden emin ola,
4. Elin malına tama’ etmeye,
5. Mevt (ölüm) için hazır ola.

Ve dahi bir kimse dört şeyi gizlese nâsın hayırlısıdır:

1. Fakirliğini,
2. Sadakasını,
3. Musibetini,
4. Belasını,

Ve dahi Cennet dört kimseye müştaktır:

1. Dili zikr edici ola,
2. Hafız-ı kelâmullah ola,
3. İt’âm-ı taam edici (yemek yediren) ola,
4. Şehr-i ramazanda sâim (ramazan ayında oruçlu) ola.

Her kimse bu yedi şeyi dillerinden kesmeyeler:

1. Her işinde besmele-i şerifi diyeler,
2. Her işi tamam edip kurtulduktan sonra “elhamdü lillâh” diye,
3. Bir kimseye filan yere gideceksin “inşaallah” diye,
4. Bir musibet işitmiş “innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” (Biz Allah’a aitiz ve muhakkak O’na döneceğiz”, (Bakara 2/156) diye,
5. Lisanından bir hata sâdır olmuş tevbe ve istiğfar ede,
6. Lisanında “la ilahe illallâhu vahdehu la şerîke lehu lehu’l-mülkü ve lehu’l-hamdü ve hüve âlâ külli şeyin kadîr” kelime-i tayyibesini kesmeye,
7. “Eşhedü ellâ ilahe illallah ve eşhedü erme Muhammeden abdühu ve resulünü” kelime-i şerifesine huzur-ı kalp ile gecede ve gündüzde çok müdavemet edeler. “Sübhânellâhi ve’l-hamdü lillâhi ve la ilahe illalllâhu vallâhu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm”.

Ve dahi ehl u iyal hakkına lazım olan mesaili öğrene ve öğrete ki kıyamette avretler erlerinden sual olunur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.