Müminin Allah Teala’ya Karşı Kulluk Adabı

0
1227

Müminin Allah Teala'ya Karşı Kulluk Adabı

Müminin Allah Teala’ya Karşı Kulluk Adabı

Müminin, Rabb’ine karşı dikkat etmesi gereken edepler şunlardır;

 1. Gözleri (harama karşı) yummak.
 2. Bütün dikkat ve gayretini toplamak (bütün gayretiyle ve kalbiyle Allah Teala’ya yönelmek).
 3. Susmaya devam etmek (devamlı sükut halini tercih edip gerektiğinde konuşmak).
 4. Azaların sükunet halinde olması.
 5. O’nun yasakladığı şeylerden, haramlardan sakınmak.
 6. Haline itiraz etmeyip Allah Tela’nın takdirine razı olmak.
 7. Güzel ahlak sahibi olmak.
 8. Allah Teala’yı devamlı zikretmek.
 9. Fikri, kalbi kötü düşüncelerden arındırmak.
 10. Azaları kontrol etmek (gerektiği gibi kullanmak ve yanlış işlerde kullanmaktan sakınmak).
 11. Kalbin sükunet halinde olması, Hak Teala ile huzur bulması.
 12. Yüce Rabb’ini tazim etmek, yüceltmek.
 13. Gazaplanmamak, gereksiz yere öfkelenmemek.
 14. Allah’a (celle celaluhu) olan muhabbetini gizlemek, açığa vurmamak.
 15. Devamlı ihlaslı olmak, gösterişten sakınmak.
 16. İnsanlara yönelmemek, bel bağlamamak.
 17. Daima haktan yana olmak.
 18. Yaratılmışlara ümit bağlamamak (sadece Allah Teala’ya bağlanıp güvenmek).
 19. Yapılan bütün amelleri ve ibadetleri ihlasla yapmak (Allah rızası için ve O emrettiği için yapmak.)
 20. Doğru sözlü olmak.
 21. Tecessüsten sakınmak (insanların özel hayatını ve kusurlarını inceleyip, araştırmaktan uzak durmak).
 22. Allah Teala’ya yaklaştıracak salih ameller işlemek.
 23. Yaptığı faydalı işleri gizlemek, iyilikleri gizli yapmak.
 24. Haramların işlenmesine öfkelenmek.
 25. Sürekli heybetli, vakarlı olmak.
 26. Hayayı kendine şiar edinmek.
 27. Allah Teala’dan son derece korkmak, O’na karşı gereğince saygı göstermek.
 28. Cenab-ı Hakk’ın bulunduğu vaatlere güvenerek sükunet içinde ve huzurlu olmak(1)
 29. Yüce Allah’ın kendisi hakkında güzel şeyler takdir ettiğini bilerek (ve inanarak) O’na tevekkül etmek.
 30. Kötü bir durumla ve sıkıntı ile karşılaşınca güzelce abdest almak.
 31. Vakit namazını kıldıktan sonra, diğer vakit namazını gözetlemek.
 32. Farzların kaçması (yerine getirememesi) korkusuyla kalbi ürpermek, titremek.
 33. Günah işlemeye ısrar etmekten sakınarak devamlı tövbe etmek. (2)
 34. Allah Teala’yı zikrederken kalbi ürpermek. (3)
 35. Vaaz anında inen nurlardan, rahmetten fazlasıyla yararlanmaya çalışmak.
 36. İhtiyaç ve sıkıntı anlarında kalbi tevekkül ile dolu olmak.
 37. Cimrilik etmeyip imkan dahilinde sadaka vermek, bağışta bulunmak.

 

1- İslam alimleri müminin, Allah Teala’nın rahmetine son derece güvenmesi gerektiğini, onun rahmetinden ümidini kesmeyip O’na karşı hüsnüzan besleyerek korku ile ümit arasında olması gerektiğini beyan etmişler.

2-Allah Teala ve Resulu’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) bildirdikleri (melek, ahiret, cennet, cehennem v.b) duyu organlarımızla algılayamadığımız gaybi olan şeylerin varlığına inanmak.

3-Ayet’i kerimede şöyle buyrulmaktadır: “Müminler ancak Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artıran ve yalnız Rab’lerine tevekkül eden (dayanıp güvenen) kimselerdir” (Enfal 8/2)

Kaynak: El-Edebü fi’d- Din – İmamı Gazali

Müminin Allah Teala’ya Karşı Kulluk Adabı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.