Misvak Tutunmanın On beş Faydası Vardır

0
1001

Ve dahi misvak tutunmanın on beş faidesi vardır, -Siracü’l-vehhâc’da mezkûrdur-. Ve gayrı yerde yetmiş iki faidesi var, İbn Hacer Heytemî Ubâb şerhinde zikr etmiştir. On beş faidenin;

1. Sekerât-ı mevtinde (ölüm anında) şehadet kelimesini getirmeğe sebep olur.

2. Dişlerin etini pekiştirir,

3. Balgamı giderir,

4. Safrayı keser,

5. Ağız ağrısını giderir,

6. Ağız kokusun(u) giderir,

7. Başın damarların(ı) pekiştirir,

8. Allahu azimü’ş-şan ondan razı olur,

9. Şeytan gamlanır,

10. Gözleri nurlanır,

11. Hayrı ve hasenatı çok olur,

12. Sünnet ile amel etmiş olur,

13. Ağzı pak olur,

14. Fasihu’l-lisan (doğru ve açık konuşan) olur,

15. İki rekât misvak ile kılınan namazın sevabı misvaksız yetmiş rekât kılınan namazın sevabından çok olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.