Kadının Evin İçindeki Hizmetleri Nelerdir?

0
1362

Saadet asrında başta Allah Resûlü’nün hanımları olmak üzere, diğer sahâbe hanımları evin iç işlerinde gerekli hizmetleri görüyorlardı. Yemek yapmak, evin temizlik ve düzenini sağlamak, çocuklarla ilgilenmek, gelen misafirlere ikram etmek gibi işler kadının tabii görevleri arasındaydı.

Kadının kocasının evindeki eşyalarını ve malını korumak da ayrı bir görevidir.

Hazreti Âişe Validemiz (Radıyallahu Anha), Allah Resûlü’nün elbiselerini bazen yıkayarak, bazen eliyle ovalayarak temizlediğini (1), hatta Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mescidde itikafta iken başını yıkayıp taradığını haber vermiştir.(2)

Yine Âişe Validemiz (Radıyallâhu Anha) der ki:

“Allah Resûlü’nün hanımları içinde Safiye’den (Radıyallâhu Anha) daha güzel yemek yapan kimse görmedim. Bir defasında yemek yapıp, benim odamdayken Resûlullah’a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) göndermişti. Kıskançlıktan olsa gerek; yemek tabağını görünce beni bir titreme aldı, kendimi tutamadım ve tabağa vurup kırdım. Allah Resûlü’ne,

‘Bunun cezası nedir?’ diye sordum;

‘Kırdığın tabağın yerine yeni bir tabak, döktüğün yemeğin yerine de benzerini yapıp, ona göndermendir.’ buyurdu. (3)

Yine Âişe Validemiz (Radıyallâhu Anha) der ki:

“”Allah Resûlü ashabı ile birlikte oturuyordu. Kendisine yemek yaptım. Diğer hanımı Hafsa da (Radıyallâhu Anha) yemek yapmıştı. Benden önce Peygamber Efendimiz’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gönderdi. Bu beni rahatsız etti. (4)

Bir defasında Allah Resûlü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), evine getirdiği misafirleri için Hazreti Âişe Validemiz (Radıyallâhu Anha),

‘Ey Âişe, bize yiyecek getir, bize su getir.’ şeklinde talepleri olmuş ve annemiz hepsini hazırlayıp, ikram etmiştir. (5)

Resûl-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in pak zevceleri arasında Zeynep binti Cahş (Radıyallâhu Anha), evde hamur yoğururdu, ayrıca deri tabaklar temizler, kurutur ve ondan çeşitli şeyler dikerek satar, para kazanır, Allah yolunda sadaka verirdi. (6)

Allah Resûlü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kızını Hazreti Osman (Radıyallâhu Anh) ile evlendirdiği zaman,

‘Kızım, Osman’a ikramda bulun, ona iyi hizmet et’ diye tembihlemiştir.

Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), kızı Fâtıma’yı (Radıyallâhu Anha) evlendirdiği zaman ona, ‘Sen evin iç işlerini gör, Ali de evin dış işlerini görsün.’ buyurarak, aralarında iş taksimi yapmıştır. (7)

Hazreti Fâtıma (Radıyallâhu Anha) evin iç işlerine yetişemediği için Allah Resûlü’nden bir hizmetçi istemek zorunda kalmış; fakat Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) önce diğer fakir müslümanların ihtiyacını düşündüğü için kendisine hizmetçi verememiştir. (8)

Kaynaklar;

1) Buhârî, Vüdû, 64; Müslim, Tahâret, 105, 108; Begavî, Mesâbihu’s-Sünne, nr. 342-343
2) Buhârî, Tahâret, 113, Savm, 79; Müslim, Hayız, 6-10; Nesaî, Tahâret, 176.
3) Ebû Davud, İcâre, 89; Tirmizî, Ahkâm, 23; Nesaî, İşretü’n-Nisâ, 4.
4) İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 5/420 (Beyrut 2000)
5) Ebû Davud, Edeb, 95; İbn Mâce, Mesâcid, 6; Hâkim, Müstedrek, 4/271.
6) Müslim, Nikâh, 9, 89; Ahmed, Müsned, 3/165; İbn Sa’d, Tabakat, 8/85-86.
7) İbn Hacer, el-Metâlibü’l-Âliye, nr. 1594.
8) Buhâri, Menâkıb, 38 (nr. 5362); Müslim, Zikir, 80-81 (nr. 2727)

S. Muhammed Saki Erol, Aile Saadeti, Semerkand yay…, syf: 96-98

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.