İslâm’a Göre Dünya Malının Kıymeti Nedir?

0
1391

Gerçek şudur ki, meşru yoldan kazanılan bir mal, insan hayatına hizmet ettiği için İslâm’a göre dikkate değer bir kıymete sahiptir. Onu boş yere elden çıkarmamak gerekir. Dünyanın, dünya malının kınanmasıyla ilgili Peygamber Efendimiz’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve İslâm büyüklerine ait birçok haberin varlığı gerçektir. Fakat bu, açıklanması gereken bir meseledir.

İçinde yaşadığımız bu cihan, dünyadır. Hayatımıza ait her maddi şey (dünyalık anlamında) dünyadır. Sahip olduğumuz her şey dünyadır. Ancak bu dünya mutlak anlamda nasıl kınanan bir varlık olabilir? Halbuki biz bu dünyaya gelmek sayesinde Allahımızı bildik; O’nun rızasını kazanacak şeyleri öğrendik. O hâlde kınanması gereken dünya hangisidir?

İşte bunu, “Seni Mevlâ’ndan uzaklaştıran ne varsa, işte dünyan O’dur.” güzel sözü iyi bir şekilde açıklıyor. Nitekim Hazreti Mevlânâ şöyle buyurmuştur:

Dünya nedir? Vâcibü’l-vücûd’dan (varlığı zorunlu olan Hakk Teâlâ Hazretlerinden gafil bulunmaktır; yoksa kumaş, para, evlât ve iyal değildir…)

Bunlar hayatın gereklerindendir. Olması gereken şey, onların meşru yollarla elde edilmeleridir.

 

Kaynak; Kur’ân-ı Kerîm’den Dersler ve Öğütler, Ömer Nasuhi Bilmen

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.