İmamın Dikkat Etmesi Gereken Edepler

0
1263

20160131_2_14050518_5052582

İmamın Dikkat Etmesi Gereken Edepler
İslam dininde herşeyin bir edebi ve bir usülü vardır. Efendimiz aleyhisselatu vesselamın güzide örnekliğinde imamlığında uyulması gereken edepleri vardır. İmam-ı Gazali bu edepleri şu şekilde sıralamıştır.
İmam olan kimse;
Namazın farzlarını ve sünnetlerini iyi bilir.
Namazın içindeki hükümleri ve namazı bozan şeyleri bilir. Bu konuda derin bilgi sahibi olur.
Kendisinden hoşlanmayan cemaate imamlık yapmaz.(1)
Ardına ilim ehli, namaz kıldırabilecek birini geçirir.
Cemaatten, saflarını sık ve düzgün tutmasını ister.
Safları düzeltmeleri için, eliyle yavaşça işaret eder.
Namazda çok uzun sureler okumaz, çünkü bu cemaati bıktırır. (2)
Namaz içinde söylenen tesbihi uzatmaz, zira uzatırsa bu, cemaate bıkkınlık verir.
Okunan sure ve tesbihatı namazın kemalini giderecek derecede kısa olarak da okunmaz.
Cemaatteki zayıfların durumuna göre namazı tertip eder, cematin durumuna göre namazı uzatır veya kısa tutar.
Organlar sükunet bulana kadar rüku ve secdeleri yavaş yavaş yapar, acele etmez. (ta’dil-i erkana riayet eder).
Fatiha suresini okumadan önce, okuduktan sonra ve zamm-ı sureyi okuduktan sonra kısa bir süre susmak. (3)
Rüküye yetişebilecek birini farkettiği vakit, cemaati sıkıntıya sokmayacak şekilde, bir müddet onu bekler (4)
Namaz başlamadan önce, namaz vaktinin çıkmasından korkmadığı müddetçe komşularından gecikenleri bir süre bekler.
İki selam arasını hafif, az bir bekleyişle ayırır.
Namazı bitirdiği vakit Allah Teala’dan günahlarını örtmesini ister ve O’nun ihsan ettiği nimetleri düşünür.
Verdiği nimetlerden dolayı Mevla’sına çokça şükreder.
Bütün hallerinde Allah Teala’yı zikretmeye devam eder.
1.Hanefi mezhebine göre bir kimsenin, haklı olarak kendisinden hoşlanmayan bir cemaate namaz kıldırması mekruhtur. Fakat hoşlanmayacak bir durum veya imamlığa daha ehliyetli bir kimse yoksa cemaatin hoşlanmasına bakılmaz. Çünkü bu halde cemaatin hoşlanmaması yersizdir.
2.Hanefi mezhebine göre de imam olan zat, cemaate nefret verecek şeylerden sakınmalıdır. Bir imamın kıraati veya tesbihleri cemaati usandıracak derecede uzatması uygun değildir. Burada sünnetin en az derecesi ile yetinmelidir. Zira bu uzatma cemaate usanç verir, bu ise mekruhtur. Cemaatle kılınacak bir namazın sevabı ziyadedir.Cemaatin uzatmaya razı olmaları halinde kerahat olmaz. Bununla beraber cemaatin ruku ve secde tesbihlerini ve teşehhüdü sünnet üzere tamamlamalarına meydan vermeyecek bir şekilde imamın acele etmesi de mekruhtur.
3.Şafii mezhebine göre bunu yapmak namazın hey’et sünnetlerindendir. Hanefilerde ise bunlar ara vermeden okunur.
4. Hanefi mezhebine göre cemaatin yetişmesi için, imamın rükuu uzatması mekruhtur.
Kaynak : İmamı Gazali – Müslümanın Edepleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.