İkra Nedir?

0
3468

İkra nedir?

 İkra, Arapça kökenli bir kelimedir. İkra; Hira dağında Hz. Muhammed (S.A.V)’e Cebrail vasıtasıyla inen ilk Vahy’dir ve “Oku” anlamına gelmektedir.

İlk İlahi emrin ikra olması ve alak suresi içerisinde Kalem kelimesinin geçmesi, Ve bu surenin içinde günümüzde ‘’embriyo’’ diye isimlendirilen ‘’alak’’dan 1400 yıl önce bahsedilmesi akıl sahipleri için bir tefekkür sebebidir.

Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Allah’tan aldığı ilk ( ikra ) emirdir. Ve gelen ilahi emir; Okudur (ikra) . Emrin sahibi Allah (C.C.), getiren Cebrail (A.S.), alıcısı da Hz. Muhammed (S.A.V.)’dir.

Böylelikle dinimizde ‘’ikra’’nın asıl manasını anlamış oluruz. Okumak (ikra) insanın ufkunu genişletir. Mana alemine kolaylıkla geçiş yapabilmeyi sağlar. Tefekkür etmeyi kolaylaştırır. Okuyan ( ikra ) insan dünyaya neden geldiğinin farkına varır. Ve ebedi yurt olan ahiret hayatı için hazırlık ihtiyacını düşünür. Bu bakımdan ikra emri, hayatımız için en önemli unsur olmalı.

Bu İlahi emir gösteriyor ki; İslam Medeniyeti’nin vazgeçilmez prensibi okumaktır yani İkra dır. Çünkü dinin muhatabı akıl sahibi insanlardır. Aklın gıdası bilgi, bilginin anahtarı ise okumaktır.

İkra

 

İkra kelimesi Hangi Surede geçmektedir.?

İkra kelimesi Alak Suresinde geçmektedir. Alak suresi (Arapça: سورة العلق) Kur’an’ın 96. suresidir. Mekke’de inen sure 19 ayetten oluşur. İnananlar için son ayetinde Tilavet Secdesi yapılması gerekmektedir. sureye ismini veren ayetler şöyledir;

  • Yaratan Rabbinin adıyla oku! ( ikra )
  • O, insanı bir alak’tan yarattı.

 

Sayısal bilgiler
Sure numarası 96
Ayet sayısı 19
Kelime sayısı 72
Harf sayısı 281

 

Alak ne anlama gelmektedir.?

Alak kan pıhtısı anlamındadır. Türkçede alaka olarak kullanılan kelime de aynı kökten gelir ve bağlantı, ilgi gibi anlamlarda kullanılır. Muallak kelimesi de aynı kökten türetilen ve asılmış anlamında bir kelimedir. Kelimeye tıbbın gelişmesi ile birlikte embriyo, veya embriyonun rahim duvarına tutunması ile bağlantılı olarak verilen yeni anlamlara göre tefsir ve meallerde alak embriyo veya “asılıp tutulan şey” anlamlarında da kullanılır olmuştur.

 

 

Elmalılı Hamdi Yazır’a göre Alak  İkra Suresi Meali

96-ALAK:

1 – Yaratan Rabbinin adıyla oku ( ikra )!

2 – O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.

3 – Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

4 – O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

5 – İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

6 – Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.

7 – Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.

8 – Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.

9 – 10 – Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

11 – Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,

12 – Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?

13 – Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,

14 – O adam, Allah’ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?

15 – 16 – Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

17 – O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.

18 – Biz de Zebanileri çağıracağız.

 

Sitemize de biz bu sebeple İkra ilim meclisi dedik. Rabbim tüm müslümanları okuyanlardan, uyananlardan, İslamı hakkıyla yaşayanlardan eylesin.

ikra

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.