Hutbe Esnasında Konuşmak Ve Âmin Demek

0
621
Hutbe Esnasında Konuşmak Ve Âmin Demek
Hutbe Esnasında Konuşmak Ve Âmin Demek

Hutbe esnasında velev ki; tesbih etmek, salavat getirmek, iyiliği emretmek ve benzeri bir sebepten dolayı dahi olsa konuşmak, dilin afetlerindendir.

 

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’dan rivayet edilmiştir ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)buyurdu ki:

 

-“Cuma günü (imam hutbe okurken) arkadaşına (konuştuğu zaman) “sus” dersen, sen de boş söz konuşmuş olursun”

 

[Buhari, Cuma:893/Müslim, Cuma:851]

 

“El-Haniye” isimli kitapta denilmiştir ki:

 

“Hutbe esnasında hiç kimseye selam verilmez. Aksırana“Yerhamukellah”denilmez. Zamanımızınmüezzinlerinin hutbe esnasında getirdikleri salavat, “Allah razı olsun” demek, “Âmin” demek ve adı anılınca Sultana yapılan dua, şeriatçe kabul edilmeyen çirkin işlerdendir. Gücü yetenin, bunu men’ etmesi vaciptir.”

 

[İmam-ı Birgivi, Tarikat-ı Muhammediyye:571]

 

“Hanefi Mezhebine Göre;

Hatibin kendi halvet yerinden çıkmasından, hutbeyi okuyup namaz kıldırılmasına dek konuşmak, yapılan zikir de olsa, Salat-u Selam da olsa Tahrimen Mekruh ’tur.”

 

[El-Fıkhu Ale’l Mezahibi’l Erbaa,2/562]

 

“İmam hutbeye çıktığı zaman, namaz kılınmaz ve konuşulmaz.”

 

[Şeyh Alemgiriyye, Fetevâ-i Hindiyye 1/490]

[İmam-ı Serahsi, Kitabu’l Mebsut 1/47]

 

 

İmam-ı Azam Ebu Hanife (Radiyallahu Anh) dedi ki:

“İmam minbere çıktığı zaman, namaz da yoktur, kelam da yoktur. Ve mekruhtur.”

 

[El-Fıkhu’l İslamiyye ve Edilletuhu 2/267]

[El-Hidaye,1/101]

[Tebyinul Hakaik, Şerhu Kenzu-‘d Dekaik 1/223]

 

Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleribuyurdu ki:

“Hatip minbere çıktığı zaman, cemaatin konuşmayıp susması, selam alıp vermesi, nafile namaz kılmaması icap eder. Hatta hutbede Rasul-u Ekrem (sav) Efendimiz ’in mübarek isimleri zikredilince, cemaatin

Salat-u Selamda bulunmaksızın, yalnız dinlemekle yetinmesi daha faziletlidir.

 

[Mecma’ul Enhur 1/171]

[Büyük İslam İlmihali 179]

 

“Cuma namazı sırasında, hatip minberde dua ederken sukût mu etmelidir, yoksa el kaldırıp âmin mi demelidir?

 

El-Cevap: Sûkut etmek daha faziletlidir.”

 

[H.Necati Demirtaş, Açıklamalı Osmanlı Fetvaları 1/173]

İkra İslam İlimleri Araştırma Merkezi Derneği Başkanı Ömer Işıktekin

İlginizi Çekebilir : Çocuklarımız Kimin Elinde Büyüyor

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.