Hazreti Yahyâ Kimdir?

0
521

[quote]Hazreti Yahyâ Kimdir? Yahyâ -aleyhisselâm- kimdir? Peygamber Efendimizin de bahsettiği ve Kur’an’da geçen Hazreti Yahyâ nasıl bir gençlik dönemi yaşadı? Karakter olarak nasıl bir şahsiyete sahipti?[/quote]

Yahyâ -aleyhisselâm- ile Hazret-i Meryem, teyze çocukları­dır. Yahyâ -aleyhisselâm- çocukluğundan itibâren ibadetle yetişmiş bir mü’mindir. Kendisine rüşd (ol­gunluk) çağında peygamberlik verilmiştir. Yahyâ -aleyhisselâm- son derece iffetli bir hayat yaşamış, zâlim bir hükümdârın iffetsizliğine karşı çıktığı için şehâdet şerbetini içmiştir. Hazreti Yahyâ Kimdir sorusuna böylece cevap bulabiliyoruz.

Cenâb-ı Hak O’nun mûcizevî doğumunu, yaşı hayli ilerlemiş olan babasına müjdelerken, sâlih bir gençte bulunması gereken şu güzel vasıflara dikkat çekmiştir:

‒Kendinden önceki peygamberleri tasdik etmesi,

‒Efendi,

‒İffetli ve

‒Sâlih olması. (Bkz. Âl-i İmrân, 39)

Allah Teâlâ, Yahyâ -aleyhisselâm-’a rüşd çağında iken, indirdiği kitâba sıkıca sarılmasını emretti:

“«–Ey Yahyâ! Kitâb’a bütün gücünle sarıl!» (de­dik) ve henüz çocuk iken O’na (ilim ve) hikmet verdik!” (Meryem, 12)

Gençliğini Cenâb-ı Hakk’ın rızâsı istikâmetinde geçiren Yahyâ -aleyhisselâm- Kur’ân-ı Kerîm’de şu güzel vasıflarıyla medhedilir:

“Tarafımızdan O’na kalp yumuşaklığı ve temizlik de (ver­dik). O, müttakî (günahlardan çok sakınan) bir kişiydi. Ana-babasına çok iyi davranırdı…” (Meryem, 13-14)

Yahyâ -aleyhisselâm- şehîd edildiğinde otuz küsur ya­şındaydı.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hakk’a Adanmış Gençlik , Erkam Yayınları islam ve ihsan sitesi

İlginizi çekebilir : Peygamber Efendimize Salavat Getirmenin 13 Fazileti

Bu konu hakkında yorum yapmanız bizim için önemli

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.