Hayatımıza Geçirebileceğimiz 16 Sünnet

0
1354

Hayatımıza Geçirebileceğimiz 16 Sünnet

 

1. Rasulullah (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)‘e dışardan bir heyet geldiğinde güzel elbise giyerdi. (Feyz’ül Kadir-5/155)

 

 
2. Misafire kendisi hizmet ederdi. (Mezma’üz Zevâid-10/20)

 

 
3. Defi hacetten sonra abdest alırdı. Sürekli abdestli olmaya özen gösterirdi. (Müsned’i Ahmed-6/189)

 
4. İyi bir amele başladığında az da olsa sürekli devam ederdi. (Buhari, İbni Sa’d)

 
5. Taaccub ve hayret ettiği şeye ‘Sübhanallah’ derdi. (Şemail’i Kübra-4/450)

 
6. Rahatsızlık veya hastalık anında üçer defa Felak ve Nas surelerini okurdu. (Beyhaki)

 
7. Bir konuyu hatırlamak için serçe parmağına ip bağlardı. (Cami’üs Sağir-409) Önceden bu şekilde bir uygulama yapılırdı. Günümüzde ise bu uygulamanın yerini not tutmak almıştır. (Şemail’i Kübra-4/452)

 
8. İki iş arasında (günah olmamak şartıyla) en kolay olanını seçerdi. (Delail’in Nübüvve-1/310)

 
9. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yalandan çok nefret ederdi. Yalan söyleyen tevbe etmediği müddetçe ondan yüz çevirirdi. (Kenz’ül Ummal, Tabakat’ı-İbni Sa’d)

 
10. Ayağa kalkarken bir eli ile destek alarak kalkardı. (Taberani, Kenz’ül Ummal)

Hayatımıza Geçirebileceğimiz 16 Sünnet

 
11. Bir işe niyetlendiğinde şöyle derdi:

Hayatımıza Geçirebileceğimiz 16 Sünnet

Okunuşu: “Allahümme hırli ve ehter li”
Anlamı: “Allah’ım! Bana hayırlısını ver ve benim için (en elverişli olanı) seç. (Beyhaki, Cami’üs Sağir)

 
12. Bir şeyi uğur saymak, bir olayı hayrın başı görmektir. Bu güzel bir zan işi olduğundan iyidir. Buna Tefâul denir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir işi uğur ve hayrın başlangıcı saymaktan hoşlanırdı.

 
13. Uğursuz görmek ise nefsin nefret duyduğu bir işi uğursuzluk alameti saymaktır. Kötü zan ve kuruntu ise doğru değildir. (Ebu Naim)

 
14. Allâme Suyûti (Radıyallahu Anh): “Asa kullanmak müminin alameti ve peygamberlerin sünnetidir.” demiştir. (Sübül’el Hüda-7/589)

 
15. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) herhangi bir şeyi alırken ve verirken sağ elini kullanmayı severdi. (Sübül’el Hüda 9/354)

Hayatımıza Geçirebileceğimiz 16 Sünnet

 
16. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bütün insanlar arasında en üstün ve en fazla akıl ve anlayışa sahipti. Arifler şöyle diyor:

“Aklın 100 hissesinden 99’u Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)‘e, son hisse ise bütün insanlara verilmiştir. (Sübül’el Hüda-9/354)

Kaynak; Peygamber Efendimiz’in 4000 Sünnet ve Adabı, Ahmet Gültekin Nuri Dunay, kitap kalbi yayıncılıki sayfa: 187-188)

İlgili konu için bkz; Yaşayan Kur’an sünnettir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.