Halid b. Velid Allahın kılıcı ünvanını nasıl aldı

0
2191

Halid b. Velid Allahın kılıcı ünvanını nasıl aldı

Halid b. Velid Allahın kılıcı ünvanını nasıl aldı

Halid bin Velid ile Rum komutanlarından biri olan Cerce isimli bir komutanın arasında geçen konuşmada şöyle bir Hadise gerçekleşir. Savaşın bir yerinde Cerce atını müslüman askerlerin önüne doğru sürer ve karşısına Halid’i ister. Halid bin Velid bu davete icabet eder ve Cerce’nin yanına gider . Cerce:

“Ey Halid! Allah adına doğru söyle ve beni aldatma. Faziletli olan kimse yalan söylemez, hile yapmaz. Sizin Peygamberinize gökten bir kılıç indi ve onu da sana verdi de o kılıcı kimin üzerine sıyırırsan o kavmi dağıtıyorsun öyle mi?”

Hazreti Halid bu soruya şöyle cevap verdi:

“Hayır, vallahi ne gökten inen bir kılıç var ne de Peygamberimizin bana verdiği bir kılıç var.”

Cerce dedi ki:

“O halde sen niçin Allah’ın kılıcı diye adlandırıldın. Neden insanlar sana Seyfullah diyor ?”

Hazreti Halid dedi ki:

“Allah, bizlere Peygamber gönderdi. Önceleri ben onu yalanlayarak, onunla muharebe edenler arasına katılmıştım. Sonra bana Allah’ın hidayeti erişti. Ben o güne kadar inkar yolunda savurduğum o kılıcı, Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem’e iade etmek istedim. Ama O, kabul etmedi ve bana dedi ki:

” Bu güne kadar batıl uğruna savurduğun o kılıcı bundan sonra hak yolunda savuracaksın. Böylelikle sen Seyfullah / Allah’ın kılıcı olacaksın.”

Kılıcı benim elime tekrar geri verince bana birde dua etti ve ben o günlerden beridir bu kılıcı Allah’ın dini uğruna, hak ve hakikat yoluna savuruyorum.

Cerce, bu konuşmaların sonunda Halid’in yanına doğru atına sürdü, karşısına geldiğinde ise iman etmek istediğini söyledi ve iman etti. Geri ordusuna değil, İslam askerlerinin arasına katıldı ve bu savaştan Müslümanlarla birlikte kendi kavmine karşı savaştı, savaşın sonunda da şehid oldu. (İbn Kesir, el- Bidaye, c.7, s.13; Sallabni, Ali Muhammed; Hz. Ebu Bekir Şahsiyeti ve Dönemi,s.436,437)

Halid b. Velid Allahın kılıcı ünvanını nasıl aldı

Kaynak:Ümmetin emini Ebu ubeyde bin cerrah- Muhammed Emin Yıldırım

Daha detaylı bilgi için:

https://ikrailimmeclisi.com/hz-halidin-yermuk-gunu-rum-emirlerinden-cerceyi-islama-davet-etmesi-ve-onun-da-musluman-olmasi.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.