Fatiha’nın Ve Amener Rasulü’nün Fazileti

0
7156

Fatiha'nın Ve Amener Rasulü'nün Fazileti

Fatiha’nın Ve Amener Rasulü’nün Fazileti

İbn Abbas radıallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre, bir keresinde Cebrail aleyhisselam, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına oturmaktayken, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukarı taraftan kapı gıcırtısına benzer bir ses işitti ve başını kaldırdı.

Cebrail, “Bu, şimdiye kadar hiçbir şekilde açılmayıp sadecebugün açılan bir gök kapısıdır.”dedi. Peşinden o kapıdan bir melek indi.

Bunun üzerine Cebrail, “Bu, yeryüzüne inen bir melektir. Bugüne kadar hiç inmemişti.” dedi. Melek selam verdi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e şöyle dedi:

“Müjde! Sana, senden önce hiçbir Peygambere verilmeyen iki nur verildi. Biri Fatiha suresi, diğeri Bakara suresinin son ayetleri. Bunlardan okuyacağın her harfe karşılık sana sevap ve ecir verilir.” (Müslim,Nesai)

Hadis-i Şerif’ten alınması gerekenler:

  1. Cebrail aleyhisselam meleklerin efendisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de beşeriyetin efendisidir.
  2. Fatiha suresini ve Bakara suresinin son iki ayetini, inanarak ve içindekileri yaşayarak kim okursa bunlar o kişiye kıyamet günü nur olacaktır.
  3. Fatiha suresini ve Bakara suresinin son iki ayetini samimi bir şekilde okuyup yaşayanları, Allah hidayete erdirip günahlarını bağışlayacak ve dünya ve ahirette mutlu kılacaktır.
  4. Bakara suresinin son iki ayeti, yatmadan önce okunması gereken ayetlerdendir.
  5. Daha önceki semavi kitaplarda, Fatiha suresinin benzeri indirilmemiştir.
  6. Fatiha suresinin isimlerinden biri de”Şafiye”dir.

Fatiha’nın Ve Amener Rasulü’nün Fazileti,

Amener Rasulü Hakkında bazı açıklamalar
Peygamberimiz (S.A.V.) Hadii Şeriflerinde şöyle buyuruyor:

Ma’nası: ” Bakara Suresinin son iki ayetini geceleyin (bir gecede) her kim okursa, okuyan kimseye bu iki ayet kafi gelir. Yani ibadet etmek o gece afetlerden, belalardan ve şeytanların şerrinden emin olmasına yeter.” demektedir.

Bakara Suresinin son iki ayeti “Amener Resulü”dür. Kim ki, akşamları “Amener Resulü”den başlayarak, “fen’surna alel’kavmil kafirin” e kadar şuurlu bir şekilde, ihlas ve samimiyetle okursa, bu iki ayeti okuyan kimsenin hayatını tanzim ve muradına erişme bakımında kafi geldiği gibi, büyün kötülüklerden de muhafaza edilmiş olur.

Hz.Ali ve Hz. Öer (R.A.) Efendilerimiz demişlerdir ki, “Aklı başında olup da Bakara Suresinin son iki ayetini “Amener Resulü”yü okumadan uyuyacak bir Müslümanın bulunacağını sanmıyorum. Yani, aklı olan kimse her akşam bu ayetleri okur. Çünkü Hz.Ali ve Hz. Ömer (R.A.) Efendilerimiz, ne kadar aklı başında kimse tanıyorlarsa hepsinin, bu iki ayeti okuduğunu söylüyor ve bu müjdeyi bizlere bildiriyorlar. O halde bizlerde aklımızı başımıza alalım; bu feyzü bereketten faydalanalım, bu iki ayeti okumaya devam edelim.

Yine Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor:

Manası: “Allahü Teala, Sure-i Bakara’yı iki ayetle hitama (sona) erdirdi ki, bunları bana arş-ı alasının altındaki bir hazineden verdi.

“Bu iki ayeti öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza da belletip, öğretiniz,(ezberletiniz). Çünkü bu iki ayet salat,(rahmet)tir, hem Kur’an’dır,hem duadır.”demektir.

Müslim ve Tirmizinin rivayet ettiğine göre, Peygamber aleyhisselam, bu ayetlerle dua ettiği zaman Allahü Teala tarafından “Peki yaptım” (duanı kabul ettim) buyurulduğu kaydedilmektedir.

Ebu Meysere’den rivayet edilmiştir ki, Cebrail (A.S.) bu surenin bitiminde “Amin = Ya Rabbi, kabul buyur” demesini Peygamberimize telkin etmiştir (söylemiştir).

“Amener Resulü” Bakara Suresinin en sonudur. Mira. gecesinde Peygamberimize Allah tarafından verilen ayetlerdir.
akşamları yatsı namazından sonra veya yatarken bu iki ayeti okumanın sevabı pek çoktur. O kadar ki namazlarını kılıp ve akşamları bu “Amener Resulü”yü okuyan kimse, sabaha kadar ibadet etmiş gibi sevab kazanır. Bu iki ayetin manevi feyzü bereketi çok büyüktür.

Fatiha Suresi ile ilgili bazı bilgiler (sırları)

1. Fatiha suresi, belirli veya normal zamanlarda bir kimse tarafından okunduğunda, Allahu Teâlâ o kimseyi dünyevî ve uhrevî maksadına nail eder.

2. Birçok bela ve musibetlerden uzak olmasına vesile olur.

3. Hasta olanlara da suya okuyup içirilse veya onların üstü­ne okunsa Allah’ın izni ile şifaya kavuşmuş olurlar.

4. Bir kimse yatarken 7 defa Fatiha suresini okursa, ölüm hariç her şeyden korunur.

5. Fatiha Suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır.

6. Yüce Allah, Fatiha Suresini okuyanı över.

7. Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail olur.

8. Fatiha Suresini çok okuyan kişiye, 7 ayeti de cehennem kapılarında kapak olur; cehennem üzerinden salim olarak geçer.

9. Fatiha ve Ayete’l-Kürsi’yi okuyan; cin, şeytan ve insan şerrinden emin olur.

10. Fatiha’yı okuyan Allah’a şükrünü yerine getirmiş olur.

11. Fatiha aynı zamanda “şâfiye”dir, okuyanlara şifa kaynağı olur; ruhsal ve bedensel hastalıkları iyileştirir. Çünkü Rasûlullah bu şekilde dua yapmış ve “Allahümme hazihi’ş-şafiye ve ente’ş-şâfi. La şifâe illa şifâuke işfi ente’ş-şâfi la yuğadiru sekame” diye dua etmiştir.

12. Fatiha; istektir, münacattır, duadır.

13. Fatiha Suresi her derde devadır.

14. Fatiha Suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın mükâfatı, Cehennem ateşinin ona haram olmasıdır.

15. Fatiha Suresi ile sırra erişilir. Arzuladığına hemen kavuşursun, şeref ve makama sahip olursun. Fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olursun. Dünya ve ahiret saadetine kavuşursun.

16. Fatiha Suresinde bin zahir, bin de batın olmak üzere toplam iki bin hassa vardır. Ayet sayısı 7’dir. Fatiha 25 kelimedir. Kimi âlimlere göre 123, kimine göre 125, bazısına göre de 130 harftir.

17. Hasta üzerine 41 Fatiha okunursa hasta şifa bulur.

18. Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder.

19. Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

20. 25 Estağfurullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 Salâtü Selam okuyup; Peygamberimizin (s.a.v.), evliyanın, ashabı kiramın ruhlarına hediye edip, onların yüzü suyu hürmetine şifa isteyen kişiye Allah şifasını verir.

21. Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç âlemi nurlanır.

22. Sabah namazından sonra 30, öğle namazı sonrası 25, ikindi namazı sonrası 20, akşam namazı sonrası 15, yatsı namazı sonrası 10 defa Fatiha Suresi okunur. Toplam 100e ulaşır. Buna devam eden kişiye Allah istediğini verir.

23. Farz namazları ardından 100 Fatiha okuyan maksat ve arzusuna hemen kavuşur.

24. Sabah namazı ardından 125 Fatiha okuyan istediği şeyi elde eder.

25. Fatiha Suresini 125 bin defa okuyana büyük faydaları vardır.

26. Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler.

27. Yatarken Fatiha ile 3 İhlasla, Felâk ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur.

28. İçi su dolu kaba 40 Fatiha okuyup, hastanın bedeni o su ile yıkanırsa hasta şifa bulur.

29. Haceti, isteği olan, akşam namazının ardından 40 Fatiha okuyup dileğini Allah’tan isterse dileğine kavuşur.

30. Göz ağrısı için sabah namazının sünneti ile farzı arasında 40 Fâtiha okuyup, şifasını Allah’tan dilesin. Tükürüğünü parmak ucuyla gözüne sürsün veya okuyan kişi hastanın yüzüne üflesin.

31. Yola gidecek kişi kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha okursa, güven içinde geri döner.

32. Sağ elini ağrıyan yere koyup, 7 defa Fatiha okur ve “Allah’ım hissettiğim acı ve ağrının kötülüğünü benden gider. Peygamberin Muhammed s.a.v. davetiyle beni bu acıdan kurtar” diye dua ederse Allah şifa verir.

33. Rızık için, yeni ayın pazar günü aya bakılır ve 70 Fatiha okunur. Pazartesi 60, salı 50, çarşamba 40, perşembe 30, cuma 20, cumartesi 10 olarak 7 gün okunur ve buna her ay devam edilir.

34. Fatiha Suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır.

35. Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur.

36. Halvete çekilip günde 1000 defa Fatiha okuyarak gündüzleri oruç tutan, okurken (udi hindi ve amber gibi hoş kokulu) buhur yakan birtakım sırlara vakıf olur. Bu tertibe 7 gün devam edilmelidir.

37. Susuzluk ve açlık çeken; sabah Fatiha Suresini okuyup eline üflesin, sonra ellerini yüzüne ve karın bölgesine dokundurursa bu hislerden kurtulur.

38. Fatiha Suresi bir kaba yazılıp, su konulur ve yazı silindikten sonra hastaya içirilirse şifa bulur. Aynı şekilde ağrıyan yere 3 defa sürülürse ve Allah’ım sen afiyet ver. Sen afiyet verirsin diye dua edilir.

39. Ruhi depresyonda olan hasta için; Fatiha Suresi bir kaba yazılır, içine su konulur, yazı silindikten sonra hasta o suyla yüzünü yıkarsa şifa bulur. İçerse sakinleşir.

40. Fatiha Suresi, safran, misk ve gül suyu karışımı ile yazıp, bu yazı su ile silinip içilirse içenin zekâsı açılır; duyduğunu unutmaz.

41. Gül yağı ile silip kulak ağrısı için kulağa damlatıldığında ağrı geçer.

42. Bir kaba yazıp kına çiçeği yağıyla silinir, üzerine de 70 kere Fatiha okuyup ağrı olan yere veya felç, romatizmalı yere sürülürse şifa olur. Tabii bu tür uygulamalar daima Tıbbın çare bulamadığı ve müdahale imkânı olmayan durumlarda yapılır.

43. Akrep ve yılan sokan kişi, zehir çıkarıldıktan sonra, ağrının geçmesi için bir kaba su ve tuz konulur. 7 defa Fatiha okunur ve içirilirse Allah’ın izni ile ağrı geçer.

44. Bir kişiden itibar görmek veya zalim kişinin yanına gitmek zorunda kalan kimse, 19 defa Fatiha okuyup, o kişinin yüzüne üflerse, onun şerrinden emin olur, itibar görür.

45. Cuma günü sabah namazının ardından 41 defa Fatiha Suresini yazıp üzerinde taşıyan kişi; cin, şeytan ve insan şerrinden korunur.

46. Gece, gündüz Fatiha okuyan tembellikten, ağır davranmaktan kurtulur. Hastalıklardan, cin, şeytan ve insanlardan gelecek zararlardan korunur.

47. Gözü ağrıyan sabah 3 Fatiha okuyarak parmağıyla göz kapaklarına sürerse ağrı geçer.

48. Bir isteği, haceti olan, maksadının olması için 2 rekât Allah rızası için namaz kılar ve namaz kıldıktan sonra 7 Fatiha okuyup dua ederse isteği olur.

49. Bir ihtiyacı ve isteği olan kimse, dileğinin yerine gelmesi 40 gün, ara vermeden, sabah namazının ardından, güneş doğmadan 41 defa Fatiha okuyarak ardından “Ya Rabbe’l-Âlemin, Ya Rabbe’l-Azim, Fatiha Suresinin hürmetine isteğimi ya da ihtiyacımı ihsan eyle…” diye dua ederse isteği yerine gelir.

Dr. Arif ARSLAN

Kaynak: 

Kaynak: Peygamber Efendimiz’in Dilinden Sahih Kıssalar, Tam Namaz Hocası – Yusuf Tavaslı , islamiyasam web sitesi, Dr. Arif ARSLAN (Hazırlık aşamsında olan “Kuran-ı Kerim’in Sırları ve Hikmetleri” kitabından.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.