Dürre binti Ebu Leheb (r.a.)

Dürr. Babası Resulullah (s.a.v.) üvey amcası Ebu Leheb İbni Muttalib. Haris ibni Navfel ibni Haris ibni Abdulmuttalib ile evlendi. Müslüman olup Medine'ye hicret etti. Dürre...

Hazreti Emame (r.a)

Peygamberimizin Torunu Anneleri Hazreti Zeynep. Babası Ebü'l As. Büyükbabası Resulullah'ın devri saadetleri  zamanında doğdu. Nikahı Rüşd çağına geldiğinde Hz. Fatime'nin vasiyeti üzerine, " Benden sonra Hazreti...

Erva binti Abdülmuttalib

Erva binti Abdülmuttalib radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin halası... Oğlunun delâletiyle İslâmla şereflenen bir hanım sahâbî... Çocuğuna devamlı nasîhat eden, Rasûlullah'ın yanından ayrılmamasını...

Esma Binti Amr (ra)

Hind binti Amr radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize hicretten sonra biat eden hanımlardan Sabır ve Metânet Sâhibi Hind binti Amr radıyallahu anhâ Rasûlullah...

Esmâ binti Ebî Bekir (r.anha)

Sahabi hanımlar içinde bazı parlak şahsiyetler vardır. Bunlar Asrı Saadet’te her türlü zorluk ve sıkıntıya göğüs gererek İslam’ı öğrenmeye çalışmışlar, onunla hayatlarını şekillendirmişlerdi. Hz....

Esmâ binti Ümeys (r.anha)

İslamiyet’in ilk yıllarıydı... Müşrikler dayanılmaz işkencelerle Müslümanları dinlerini terk etmeye, Müslüman olma temayülünde olanları da korkutup sindirmeye çalışıyorlardı. Fakat güçlerini imanlarından alan sahabiler zerre...

Esmâ binti Yezîd (r.anha)

Peygamberimizin asrı bir ilim ve irfan asrıydı. Yüce Nebi’nin etrafında saf saf olan sahabiler, o ilim deryasından feyiz alıyorlardı. Bu büyük insanlar, günlük hayatta...

Hazreti Fatıma (r.a)

Rasulullah'ın Neslini Devam Ettiren Nur Yumağı Hazreti Fâtıma radıyallahu anhâ Nebîler Efendisinin son çiçeği... Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyada neslini devam ettiren nur...

Fâtıma binti Esed (r.anha)

Fırsat buldukça iyilik etmeyi, imkân oldukça yardımda bulunmayı hangimiz istemeyiz? Hele muhtaç olan kişi kimsesiz, mazlum ve bakıma muhtaç biriyse bazı zamanlar kendi ihtiyaçlarımızı...

Fâtıma binti Hattab (r.anha)

Peygamberimiz henüz açıktan davete başlamamıştı. Kendisine iman etme bahtiyarlığına eren sahabilerin sayısı 10’u bulmuştu. Bunlardan biri de Hz. Ömer’in kız kardeşi Fâtıma idi. Hz....

Son Yayınlar

Yapay Zeka Kullanılarak Grip Aşısı Üretildi

Yapay Zeka Kullanılarak Grip Aşısı Üretildi Avustralya’da bilim insanları yapay zeka kullanarak bir grip aşısı geliştirdi. Flinders Üniversitesi’nde üretilen aşı, bir yapay zekanın tasarladığı ilk aşı...

Gecenin En Hayırlı Zamanı

Oruçlunun İki Sevinci