ABADİLEİ SEB’A

Abdullah isimli, yedi âlim sahabe. Abdullah ibni Ömer, Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Mesud, Abdullah ibni Ravaha, Abdullah ibni Selâm, Abdullah ibni Amr ibni'lAs, Abdullah İbni Ebî Evfâ

Kur’an’da sahâbî

Sahabi, kelime manası olarak “sohbet” ve “sahip” kelimelerinden türetilmiştir. Resûli Ekrem Efendimizi mümin olarak gören ve mümin olarak vefat eden kişiye de “sahabi” denir....

Ashab ile ilgili hadisler

Resûli Ekrem de (a.s.m.) sahabilerinden takdirle bahsetmiş, Müslümanların da onlara karşı tavır ve tutumlarının nasıl olması gerektiğini göstermiştir. Bununla ilgili hadislerin bir kısmının meali...

Mavi Marmara’ya Kırk Selam!

Mavi Marmara'ya Kırk Selam! Mavi Marmara'ya yapılan ahlaksız ve çirkin saldırının 5. Sene-i devriyesini üzüntü ve umutla idrak ediyoruz. Üzüntümüz, İsrail mezaliminin, İsrail baskı ve...

Buruk Bir Ramazan

Buruk Bir Ramazan Şehri Ramazan'ın arefesinde olduğumuz bu dönemde Müslümanlar çok sıkıntı çekiyor. Çektikleri sıkıntıları ve zulümleri anlayamıyoruz. Acılarına ortak olma paydasında bir türlü doğruyu,...

Daru’l Erkam

Darü'lErkam, Hz. Peygamber (asv)'in bi'setin ilk yıllarında Mekke'de İslâmiyet'i tebliğ ettiği evdir. İslâm tarihinde dârülislâm diye de bilinen bu ev, ilk Mmüslümanlardan Erkam b. Ebü'lErkam...

Son Yayınlar

Yapay Zeka Kullanılarak Grip Aşısı Üretildi

Yapay Zeka Kullanılarak Grip Aşısı Üretildi Avustralya’da bilim insanları yapay zeka kullanarak bir grip aşısı geliştirdi. Flinders Üniversitesi’nde üretilen aşı, bir yapay zekanın tasarladığı ilk aşı...

Gecenin En Hayırlı Zamanı

Oruçlunun İki Sevinci