HZ. EBU UBEYDE B. ELCERRÂH (r.anh)

HZ. EBU UBEYDE B. ELCERRÂH (r.anh) Emînü'lÜmme lâkabıyla anılan, ilk müslümanlardan ve aşerei mübeşşere 'den olan sahâbî. Asıl adı Amir b. Abdullah b. elCerrâh'tır. Kureyş...

HZ. ZÜBEYR B. EL AVVAM (r.anh)

HZ. ZÜBEYR B. EL AVVAM (r.anh) Zübeyr b. el Avvam b. Huveylid b. Esed b. Abdi'lUzza b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka'b. b....

HZ. SA’D B. EBİ VAKKAS (r.anh)

HZ. SA'D B. EBİ VAKKAS (r.anh) Sa'd b. Ebî Vakkas Malik b. Vuheyb b. Abdi Menaf b. Zühre. Babası Malik b. Vuheyb'dir. Malik'in künyesi Ebî...

Aşerei Mübeşşere

Aşerei Mübeşşere Hayatta iken Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Cennet'le müjdelenen ashabın ileri gelenlerinden on kişi için kullanılan bir tabir. Kur'anı Kerîm'de bu hususta herhangi bir delil...

HZ. SAİD B. ZEYD (r.anh)

HZ. SAİD B. ZEYD (r.anh) Hayattayken Cennetle müjdelenen on sahabiden biri. Babası Zeyd b. Amr olup, nesebi Ka'b da Rasûlüllah (s.a.s) ile birleşmektedir. Künyesi EbulA'ver'dir....

HZ. ALİ (r.anh)

HZ. ALİ (r.anh) Resulullah'ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife. Babası Ebû Talib, annesi Kureyş'ten Fâtıma binti Esed, dedesi Abdulmuttalib'tir. Künyesi Ebu'l Hasan ve Ebû Tûrab...

Hz. Ömer-ül Fâruk R.anh kimdir?

Hz. Ömer-ül Fâruk R.anh kimdir? Hz Ebû Bekir’den sonra Eshâb-ı kiramın en büyüğü ve Peygamberimizin ikinci halifesi Hz. Ömer R.anh. Hülefa-i Raşidinden ve Aşere-i mübeşşereden...

HZ. OSMAN BİN AFFAN (r.anh)

HZ. OSMAN BİN AFFAN (r.anh) Osman b. Affân b. EbilAs b. Ümeyye b. Abdi'şŞems b. Abdi Menaf elKureşî elEmevî; Raşid Halifelerin üçüncüsü. Ümeyyeoğulları ailesine mensup...

Hazreti Osman-ı Zinnûreyn R.Anh Kimdir?

Hazreti Osman-ı Zinnûreyn R.Anh Kimdir? Eshâb-ı kirâm’ın en büyüklerinden ve Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) dâmâdı, üçüncü halifesi. 577 senesinde Mekke’de doğdu. Babası Affân olup, Kureyş...

Liste Yazılar

Son Yayınlar

Oruçluyken Baş Ağrısı Neden Olur Ve Nasıl Geçer?

Oruçluyken Baş Ağrısı Neden Olur Ve Nasıl Geçer? Yapılan bilimsel çalışmalar, Ramazan’da tutulan orucun vücuttaki metabolizmayı yavaşlattığını ortaya koymuştur. Bu yüzden sağlıklı kalmak için doğru...