25. FASIL: HÂRİS B. HİŞAM’IN MÜSLÜMAN OLMASI

Mekke fetholunduğu gün, Hâris bin Hişam, Abdullah b. Ebî Rabîa ile birlikte Ümmühânî binti Ebî Tâlib'in hanesine gittiler ve onun himâyesine sığındılar ve ‘Biz...

26. FASIL: NUDAYR B. EL-HÂRİS EL-ABDERÎ’NİN MÜSLÜMAN OLMASI

- Nudayr b. Hâris şöyle anlatıyor: Allah'a hamd olsun ki bizi İslâm ile şereflendirmiş ve Muhammed'i vermek suretiyle de bizi minnet altında bırakmıştır ve...

27. FASIL: TÂİF AHALİSİNDEN SAKÎF KABİLESİNİN MÜSLÜMAN OLMASI

Hz. Peygamber'in Sakîf'ten Dönmesi ve Urve b. Mes'ud'un Müslüman Olması - Hz. Peygamber, Sakîf kabilesinden ayrılıp Medine'ye dönerken, onlardan Urve b. Mes'ud, onun peşine düştü....

Urve’nin, Kavmini İslâm’a Davet Etmesi ve Allah Yolunda Şehit Düşmesi

Urve, Taif'e döndü, onları İslâm'a davet etti. Onların kendisine karşı çıkmayacaklarını umuyordu. Çünkü o, onların büyükleriydi. Yüksek bir binanın üzerine çıkarak oradan onları İslâm'a...

Sakîf Kabilesinin Abdi Yâ Leyl b. Amr’ı Hz. Heygamber’e Göndermeleri ve Onun Bazı Haberler...

Urve'yi öldürdükten birkaç ay sonra Sakîf kabilesi aralarında istişâre ettiler ve etraflarında bulunan Araplara karşı savaşma güçleri olmadığını anladılar. Çünkü bütün bu Araplar Hz....

28. FASIL: ASHÂB-I KİRÂMIN ŞAHISLARI TEK TEK İSLÂMA DAVET ETMELERİ

Hz. Ebubekir'in İslâm'a Davet Etmesi - Ebubekir es-Sıddık, müslüman olup da bunu açığa vurduğunda insanları Allah'a davet etmeye başladı. O kavmi tarafından sevilen, iyi geçimli,...

HZ. ÖMER’İN İNSANLARI ALLAH’IN DİNİNE DAVET ETMESİ

Estak şöyle anlatıyor: Ben Hz. Ömer'in kölesiydim ve hristiyandım. Hz. Ömer ara ara bana İslâm'ı arzeder ve şöyle derdi: ‘Eğer müslüman olsaydın emanetim yani...

HZ. ÖMER’İN İNSANLARI ALLAH’IN DİNİNE DAVET ETMESİ

Estak şöyle anlatıyor: Ben Hz. Ömer'in kölesiydim ve hristiyandım. Hz. Ömer ara ara bana İslâm'ı arzeder ve şöyle derdi: ‘Eğer müslüman olsaydın emanetim yani...

MUS’AB B. UMERY’İN ALLAH’A DAVET ETMESİ

Mus'ab b. Umeyr'in Üseyd b. Hudayr'ı Dine Davet Etmesi ve Onun da Müslüman Olması - Es'ad b. Zürâre yanına Mus'ab b. Umeyr'i de alarak Abdu'l-Eşhel...

Mus’ab b. Umeyr’in Sa’d b. Muaz’ı İslâm’a Davet Etmesi ve Onun da Müslüman Olması

Sonra Üseyd mızrağını alıp Sa'd'ın kavminin yanına gitti. Onlar hâlâ bıraktığı yerde duruyorlardı. Sa'd b. Muaz onun geldiğini görünce yanındakilere ‘Allah'a and içerim ki...

Son Yayınlar

Yapay Zeka Kullanılarak Grip Aşısı Üretildi

Yapay Zeka Kullanılarak Grip Aşısı Üretildi Avustralya’da bilim insanları yapay zeka kullanarak bir grip aşısı geliştirdi. Flinders Üniversitesi’nde üretilen aşı, bir yapay zekanın tasarladığı ilk aşı...

Gecenin En Hayırlı Zamanı

Oruçlunun İki Sevinci