23. FASIL: SAFFAN B. ÜMEYYE’NİN MÜSLÜMAN OLMASI

Umeyr b. Vehb'in Saffan İçin Eman İstemesi ve Eman Verilmesi - Mekke fethinde Saffan b. Ümeyye'nin Benî Kinane kabilesinden olan Muaddel binti Bağum isimli hanımı...

Hz. Peygamber’in, Saffan’a Eman Alameti Olarak Sarığını Göndermesi

Böylece Umeyr, Saffan'ın arkasından yola çıktı ve ‘Hz. Peygamber (s.a.v)  sana eman verdi' dediyse de ‘Hayır! Allah'a yemin ederim, benim tanıdığım bir alameti peygamberden...

Saffan’ın Hz. Peygamber’le Hevazine Gitmesi ve Müslüman Olması

Hz. Peygamber (s.a.v)  Hevazin savaşına çıktığında, Saffan da peygamberle beraberdi. Fakat henüz müslüman olmamıştı. Hz. Peygamber, Saffan'a haber gönderdi, emaneten ondan silah istedi. Saffan...

24. FASIL: HUVEYTIB B. ABDU’L-UZZÂ’NIN MÜSLÜMAN OLMASI

Ebu Zer'in Huveytıb'ı İslâm'a Davet Etmesi ve Onun da İslâm'a Girmesi Huveytıb b. Abdu'l-Uzzâ şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber'in Mekke'ye girdiği o fetih senesinde çok korkmuştum....

25. FASIL: HÂRİS B. HİŞAM’IN MÜSLÜMAN OLMASI

Mekke fetholunduğu gün, Hâris bin Hişam, Abdullah b. Ebî Rabîa ile birlikte Ümmühânî binti Ebî Tâlib'in hanesine gittiler ve onun himâyesine sığındılar ve ‘Biz...

26. FASIL: NUDAYR B. EL-HÂRİS EL-ABDERÎ’NİN MÜSLÜMAN OLMASI

- Nudayr b. Hâris şöyle anlatıyor: Allah'a hamd olsun ki bizi İslâm ile şereflendirmiş ve Muhammed'i vermek suretiyle de bizi minnet altında bırakmıştır ve...

27. FASIL: TÂİF AHALİSİNDEN SAKÎF KABİLESİNİN MÜSLÜMAN OLMASI

Hz. Peygamber'in Sakîf'ten Dönmesi ve Urve b. Mes'ud'un Müslüman Olması - Hz. Peygamber, Sakîf kabilesinden ayrılıp Medine'ye dönerken, onlardan Urve b. Mes'ud, onun peşine düştü....

Urve’nin, Kavmini İslâm’a Davet Etmesi ve Allah Yolunda Şehit Düşmesi

Urve, Taif'e döndü, onları İslâm'a davet etti. Onların kendisine karşı çıkmayacaklarını umuyordu. Çünkü o, onların büyükleriydi. Yüksek bir binanın üzerine çıkarak oradan onları İslâm'a...

Sakîf Kabilesinin Abdi Yâ Leyl b. Amr’ı Hz. Heygamber’e Göndermeleri ve Onun Bazı Haberler...

Urve'yi öldürdükten birkaç ay sonra Sakîf kabilesi aralarında istişâre ettiler ve etraflarında bulunan Araplara karşı savaşma güçleri olmadığını anladılar. Çünkü bütün bu Araplar Hz....

28. FASIL: ASHÂB-I KİRÂMIN ŞAHISLARI TEK TEK İSLÂMA DAVET ETMELERİ

Hz. Ebubekir'in İslâm'a Davet Etmesi - Ebubekir es-Sıddık, müslüman olup da bunu açığa vurduğunda insanları Allah'a davet etmeye başladı. O kavmi tarafından sevilen, iyi geçimli,...

Liste Yazılar

Son Yayınlar

DÜNYA ESARETİNDEN KURTULMANIN YOLU

DÜNYA ESARETİNDEN KURTULMANIN YOLU Dünya muhabbetini içinden söküp atmanın ve dünya esâretinden kurtulmanın bir yolu da cömertliktir. Cömert olanlar, bu dünya hayatında ele geçirdikleri malların...

SOSYAL MEDYA TERBİYESİ