Ana Sayfa Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ Allah’ın 99 isminin bulunduğu kategoridir. Açıklamalı ve ayetli olarak hepsini bulabilirsiniz.

El-Melik-Esma-ül Hüsna

Çok mülkü olan, her şeyin sahibi ve Malikî, onları terbiye edip yetiştiren, mülk ve güç veren Melik yada malik olma, malik olunan şey üzerinde istenildiği...

Er-Rahman Celle Celaluhu

Esirgeyen, bütün canlılara nimet veren Cenab-ı Hak buyuruyor: Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Biz, Rahmanın dışında tapılacak birtakım ilahlar kıldıkmı?" (Zuhruf, 45) Bu sıfat dünyada hem müminlere...

El-Cebbar- Esma-ül Hüsna

Emir ve yasaklarını, hüküm ve karalarını kullarına yaptırmaya gücü yeten, azgın ve zalimleri kahredici, dertlere derman olan, yaraları sarıp onaran, yaratıklarının hallerini düzelten O yapılmasına...

El-Cami Esmaül Hüsna

El-Cami Esmaül Hüsna Kıyamette insanları bir araya toplayan, cem eden, El-Cami Esmaül Hüsna “Kendinden başka ilâh olmayan Allah, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda...

El-Hakim Esmaül Hüsna

Hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan Allah Hakîm'dir. Faydasız, boş ve tesadüfî bir işi yoktur. Her emir ve filinin her yönüyle...

El-Muğni Esmaül Hüsna

El-Muğni Esmaül Hüsna İnsanlara mal mülk veren, onları zengin yapan, cömert, nimet sahibi Allah Teâlâ dilediğini zengin eder, ömür boyunca zengin olarak yaşatır. Dilediğini de ömür...

El-Mute’ali Esmaül Hüsna

El-Mute'ali Aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan berî olan O, her türlü noksanlık, eksiklik, âcizlik, hatâ ve kusurdan münezzehtir. “Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür...

Er-Rezzak Esma-ül Hüsna

Bol nimet, maddî ve manevî rızık veren Beslenerek yaşamaları için bütün canlıların rızıklarını veren yalnız Allah Teala'dır. O'ndan başka rızık veren yoktur. Eğer Allah rızkı...

El-Hafiz Esmaül Hüsna

Varlıkları yok olmaktan koruyan Allah her mahlûkuna, kendine zararlı olan şeyleri bilecek bir his ilham buyurmuştur. Bu Hafîz ism-i şerîfinin tecelliyatındandır. Bir hayvan kimyevî tahlil...

El-Evvel Esmaül Hüsna

Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezelî ve kadîm tek varlık "O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır." Hadid,3 Allah Teâlâ, başlangıcı ve sonu olmayandır. O, her şeyden öncekidir ve her şeyden...

Liste Yazılar

Son Yayınlar

ALLAH’IN HOŞUNA GİDEN DAVRANIŞLAR

ALLAH’IN HOŞUNA GİDEN DAVRANIŞLAR Allah’ın hoşuna giden davranışlar nelerdir? İşte Allah’ı sevindiren, hoşnut eden davranışlar… Ebû Abdurrahman Abdullah İbni Ömer İbni’l-Hattâb’dan -radıyallahu anh- rivayet edildiğine göre,...