Ana Sayfa Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ Allah’ın 99 isminin bulunduğu kategoridir. Açıklamalı ve ayetli olarak hepsini bulabilirsiniz.

El-Ganiyy Esmaül Hüsna

El-Ganiyy Esmaül Hüsna Zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyıktır.”Fatır 15 "Eğer inkar ederseniz bilin ki Allah...

El-Halık-Esma-ul Hüsna

Her şeyi yaratan Allahu Teâlâ her şeyin Halikidir ve bu O'nun subuti sıfatlarındandır. O'ndan başkası için bu sıfat kullanılamaz. Bütün mükevvenat ve bunun içinde insan, Cenab-ı...

El-Mu’izz Esma-ül Hüsna

İzzet ve şeref, güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapan Allah'ın kullarını üstün kılınıp onurlandırdığını, onlara şeref bahşettiğini ifade eder. İnsanları hidayeti onurlandırdığı...

El-Vacid Esmaül Hüsna

El-Vacid Zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yeten “Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah’ındır.” Necm, 31 O, her şeyin en...

El-Vedüd Esmaül Hüsna

"Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O'na tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir, çok sever" Hud, 90 Vedûd hem Seven hem Sevilen demektir. "O, çok...

El-Evvel Esmaül Hüsna

Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezelî ve kadîm tek varlık "O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır." Hadid,3 Allah Teâlâ, başlangıcı ve sonu olmayandır. O, her şeyden öncekidir ve her şeyden...

Ed-Darr Esmaül Hüsna

Zarar veren şeyleri yaratan, âsileri zarar vererek cezalandıran "Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa...

El-Kadir Esmaül Hüsna

El-Kadir Güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilen "Şüphesiz Allah her şeye kadirdir." Bakara, 148 Bütün alemlere intizam sağlayan...

El-Müntekim Esmaül Hüsna

Suçluları cezalandıran "Allah daima galiptir, öç alandır." Maide, 95 Allah Teâlâ, her topluma, içine düştükleri şirkten ve bozulmuşluktan kurtarmak için elçiler göndermiş ve onları uyarmıştır. Allah’ın davetine...

El-Fettah Esma-ül Hüsna

En âdil hüküm veren iyilik kapılarını açan Taraflar arasında hüküm veren; birine yardım edip zafere ulaştıran; hayır ve rahmet kapılarını açan O'dur. Silah gücü, kelime cambazlığı...

Liste Yazılar

Son Yayınlar

İSLAM’DA ALDATMANIN HÜKMÜ NEDİR?

İSLAM'DA ALDATMANIN HÜKMÜ NEDİR? İslam’da insanları kandırmanın hükmü nedir? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticâret olması hâli müstesnâ, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram...

SOSYAL MEDYA TERBİYESİ