Ana Sayfa Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ Allah’ın 99 isminin bulunduğu kategoridir. Açıklamalı ve ayetli olarak hepsini bulabilirsiniz.

El-Hafiz Esmaül Hüsna

Varlıkları yok olmaktan koruyan Allah her mahlûkuna, kendine zararlı olan şeyleri bilecek bir his ilham buyurmuştur. Bu Hafîz ism-i şerîfinin tecelliyatındandır. Bir hayvan kimyevî tahlil...

El-Azim Esma-ül Hüsna

El-Azim Esma-ül Hüsna Zatı, isim, sıfat ve fiilleri itibariyle pek ulu, büyük, yüce Azîm, pek azametli, pek büyük, zatının ve sıfatının mahiyeti çok yüce olan, aklın,...

El-Baki Esmaül Hüsna

El-Baki Esmaül Hüsna Sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedî "Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak"Rahman 27 Kainat yokken zaman da yoktu, ancak...

El-Muğni Esmaül Hüsna

El-Muğni Esmaül Hüsna İnsanlara mal mülk veren, onları zengin yapan, cömert, nimet sahibi Allah Teâlâ dilediğini zengin eder, ömür boyunca zengin olarak yaşatır. Dilediğini de ömür...

El-Melik-Esma-ül Hüsna

Çok mülkü olan, her şeyin sahibi ve Malikî, onları terbiye edip yetiştiren, mülk ve güç veren Melik yada malik olma, malik olunan şey üzerinde istenildiği...

El-Vahid Esmaül Hüsna

El-Vahid Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan O zâtında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde asla şerîki (ortağı) veya nazîri (benzeri) ve dengi bulunmayandır....

El-Ahir Esmaül Hüsna

El-Ahir Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedî ve bâkî olan "O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır. O, her şeyi bilendir."Hadid 3 Herşey biter,O kalır. Allah'ın varlığının sonu yoktur. Başlangıcı...

El-Mukit Esmaül Hüsna

Her şeye gücü yeten, rızık veren, yapılanları bilen, koruyan, mükâfat veren Mukît, mahlûkatın azığını temin eden, yaşamak için gıdaları yaratan, bedenlerin ve ruhların açlığını doyuran,...

Es-Semı’ Esma’ül Hüsna

Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyan İster gizlensin ister açıkça söylensin, gizliyi, fısıltıyı bile işitendir. O'nun işitmesi yaratıklarında olduğu gibi işitmek için bir...

El-Ganiyy Esmaül Hüsna

El-Ganiyy Esmaül Hüsna Zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyıktır.”Fatır 15 "Eğer inkar ederseniz bilin ki Allah...

Liste Yazılar

Son Yayınlar

Regaib Gecesinde Yapılacak İbadetler

Regaib Gecesinde Yapılacak İbadetler Peygamber Efendimiz'e isnad edilen bir hadiste; "Kim ki Recebi Şerifin ilk Perşembe günü oruç tutar, sonra akşam ile yatsı veya yatsı ile...

Regaib Gecesi