Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ Allah’ın 99 isminin bulunduğu kategoridir. Açıklamalı ve ayetli olarak hepsini bulabilirsiniz.

El Muahhir

El-Muahhir Esmaül Hüsna

El-Muahhir Geriye bırakan Allah Teâlâ istediği kulunu ileri, istediği kulunu geri alır. Kullarının teşebbüslerini, onların bekledikleri zamanda sonuçlandırmaz, Bunda birçok hikmetleri vardır. Bu hikmetleri sezmeye çalışmalıdır...

El-Mukaddim Esmaül Hüsna

El-Mukaddim Öne alan Yüce Allah, istediği kimseleri yaradılış ve maddi konularda da olur öne geçirir. Allah, canlıların kimini önce, kimini de sonra yaratmıştır. Zenginliği kimine vermiş,...

El-Muktedir Esmaül Hüsna

El-Muktedir Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan Allah Teâlâ her şey'e karşı mutlak surette Kâdirdir. Bu kudreti ile dilediği şey'i yaratır ve isterse onda dilediği kadar...

El-Kadir Esmaül Hüsna

El-Kadir Güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilen "Şüphesiz Allah her şeye kadirdir." Bakara, 148 Bütün alemlere intizam sağlayan...

Es-Samed Esmaül Hüsna

Es-Samed Esmaül Hüsna Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, yöneldiği, her dilek ve isteğin mercîi; hiç eksiği, kusuru ve ihtiyacı olmayan ulu, şanlı, dosdoğru, âdil ve...

El-Vahid Esmaül Hüsna

El-Vahid Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan O zâtında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde asla şerîki (ortağı) veya nazîri (benzeri) ve dengi bulunmayandır....

El-Macid – Esmaül Hüsna

Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olan “...Allah’ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız!...” İbrâhîm, 34 Allah sevdiği kullarına ölçüsüz verir, karşılıksız...

El-Vacid Esmaül Hüsna

El-Vacid Zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yeten “Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah’ındır.” Necm, 31 O, her şeyin en...

El-Kayyum Esmaül Hüsna

El-Kayyum Zatı ile kaim olana, ezelî ve ebedî, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, ihtiyaçlarını üstlenen Allah Teâlâ, her şey'in...

El-Hayy Esmaül Hüsna

El-Hayy Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan "Hay ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur." Ali İmran, 2 Allah bir hayatın bütün anlamlarını kendinde toplayandır....

Liste Yazılar

Son Yayınlar

Ramazan’da Sakal-ı Şerif Ziyaretleri Olan Camiler

Ramazan’da Sakal-ı Şerif Ziyaretleri Olan Camiler İstanbul’da Ramazan ayı boyunca sakal-ı şerif ziyareti yapılacak camilerin listesini sizler için aşağıda sunuyoruz. Ramazan’da sakal-ı şerif ziyareti hangi camilerde...

Oruçlunun İki Sevinci