Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ Allah’ın 99 isminin bulunduğu kategoridir. Açıklamalı ve ayetli olarak hepsini bulabilirsiniz.

El Muahhir

El-Muahhir Esmaül Hüsna

El-Muahhir Geriye bırakan Allah Teâlâ istediği kulunu ileri, istediği kulunu geri alır. Kullarının teşebbüslerini, onların bekledikleri zamanda sonuçlandırmaz, Bunda birçok hikmetleri vardır. Bu hikmetleri sezmeye çalışmalıdır...

El-Mukaddim Esmaül Hüsna

El-Mukaddim Öne alan Yüce Allah, istediği kimseleri yaradılış ve maddi konularda da olur öne geçirir. Allah, canlıların kimini önce, kimini de sonra yaratmıştır. Zenginliği kimine vermiş,...

El-Muktedir Esmaül Hüsna

El-Muktedir Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan Allah Teâlâ her şey'e karşı mutlak surette Kâdirdir. Bu kudreti ile dilediği şey'i yaratır ve isterse onda dilediği kadar...

El-Kadir Esmaül Hüsna

El-Kadir Güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilen "Şüphesiz Allah her şeye kadirdir." Bakara, 148 Bütün alemlere intizam sağlayan...

Es-Samed Esmaül Hüsna

Es-Samed Esmaül Hüsna Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, yöneldiği, her dilek ve isteğin mercîi; hiç eksiği, kusuru ve ihtiyacı olmayan ulu, şanlı, dosdoğru, âdil ve...

El-Vahid Esmaül Hüsna

El-Vahid Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan O zâtında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde asla şerîki (ortağı) veya nazîri (benzeri) ve dengi bulunmayandır....

El-Macid – Esmaül Hüsna

Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olan “...Allah’ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız!...” İbrâhîm, 34 Allah sevdiği kullarına ölçüsüz verir, karşılıksız...

El-Vacid Esmaül Hüsna

El-Vacid Zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yeten “Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah’ındır.” Necm, 31 O, her şeyin en...

El-Kayyum Esmaül Hüsna

El-Kayyum Zatı ile kaim olana, ezelî ve ebedî, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, ihtiyaçlarını üstlenen Allah Teâlâ, her şey'in...

El-Hayy Esmaül Hüsna

El-Hayy Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan "Hay ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur." Ali İmran, 2 Allah bir hayatın bütün anlamlarını kendinde toplayandır....

Son Yayınlar

Yapay Zeka Kullanılarak Grip Aşısı Üretildi

Yapay Zeka Kullanılarak Grip Aşısı Üretildi Avustralya’da bilim insanları yapay zeka kullanarak bir grip aşısı geliştirdi. Flinders Üniversitesi’nde üretilen aşı, bir yapay zekanın tasarladığı ilk aşı...

Gecenin En Hayırlı Zamanı

Oruçlunun İki Sevinci