Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ

Esma-ül Hüsnâ Allah’ın 99 isminin bulunduğu kategoridir. Açıklamalı ve ayetli olarak hepsini bulabilirsiniz.

El-Afüvv Esmaül Hüsna

Çok affedici, çok bağışlayan "Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir."Hac 60 Kullar işledikleri günahlardan vazgeçip tevbe ettiklerinde ve Allah'tan pişmanlıkla bağışlanma dilediklerinde, Allah onların bu...

El-Müntekim Esmaül Hüsna

Suçluları cezalandıran "Allah daima galiptir, öç alandır." Maide, 95 Allah Teâlâ, her topluma, içine düştükleri şirkten ve bozulmuşluktan kurtarmak için elçiler göndermiş ve onları uyarmıştır. Allah’ın davetine...

Et-Tevvab Esmaül Hüsna

Et-Tevvab Tevbeleri çok kabul eden, sürekli tevbeleri kabul eden "Allah tevbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir."Tevbe 118 Kulun tövbesi tekrarlandıkça Tevvab olan Allah Teala'dan da kabulü tekrarlanır. Resulullah...

El-Berr Esmaül Hüsna

El-Berr İyilik eden, çok lütüfkâr, çok merhametli, çok şefkatli Allah Teâlâ kulları için zorluk istemez, zorluk çıkaranları da sevmez. Yapılan kötülükleri bağışlar ve örter. Bir iyiliğe...

El-Mute’ali Esmaül Hüsna

El-Mute'ali Aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan berî olan O, her türlü noksanlık, eksiklik, âcizlik, hatâ ve kusurdan münezzehtir. “Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür...

El-Vali Esmaül Hüsna

Koruyup gözeten, yardım eden, işleri deruhte eden Allah Teâlâ bütün varlığı idare eden, tek ve en büyük vâlidir. Diğer vâliler ve hükümdarların idaresi, Ancak O'nun...

El-Batın Esmaül Hüsna

Mâhiyeti akıl ile idrâk olunamayan, haya ile tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilen "O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır." Hadid 3 Yüce Allah bize göre Batındır....

Ez-Zahir Esmaül Hüsna

Varlığı her şeyden âşikâr olan, her şeye galip gelen her şeyden yüce olan Gördüğümüz her manzara, işittiğimiz her ses, tuttuğumuz, tattığımız her şey, her mana,...

El-Ahir Esmaül Hüsna

El-Ahir Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedî ve bâkî olan "O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır. O, her şeyi bilendir."Hadid 3 Herşey biter,O kalır. Allah'ın varlığının sonu yoktur. Başlangıcı...

El-Evvel Esmaül Hüsna

Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezelî ve kadîm tek varlık "O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır." Hadid,3 Allah Teâlâ, başlangıcı ve sonu olmayandır. O, her şeyden öncekidir ve her şeyden...

Liste Yazılar

Son Yayınlar

Oruç Borcu İle Ölürsek Ne Olur?

Oruç Borcu İle Ölürsek Ne Olur? Ölen kişinin oruç borcu nasıl ödenir? Oruç borcu ile ölen kimsenin durumu… Yine Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu...