Allaha Yakınlık İçin Aşmamız Gereken 6 Yol

1
920

Allaha Yakınlık İçin Aşmamız Gereken 6 Yol

Bil ki, sen altı çukur ve hendeği aşmadıkça, Allaha yakınlık menziline ulaşamazsın. Bu çukur ve hendekler şunlardır:

  1. Uzuv ve organların şeriatın emirlerine muhakefeti;
  2. Nefsin alışkanlık ve adetleri (itiyadları);
  3. Kalbin duygusal takıntıları ve eşyaya bağlılıkları;
  4. Sırrın tabii (tabiattan gelen ) bulanıklıkları (amelini görmek, hak rızasınından başka birşey talep etmek gibi.)
  5. Ruhun hissi (hislerden hasıl olan) buhar ve dumanları;
  6. Aklın hayal ve evhamları (şüpheleri ve yanlış tasavvurları);
Şimdi bu maddeleri daha detaylı şekilde göreceksiniz:

Bu çukur ve hendeklerden birincisini geçersen, hikmet pınarlarına ulaşırsın. İkincisini geçersen, ledünni ilimler (tahsilsiz hasıl olan, Allah teala tarafından verilen bilgiler) edinirsin. Üçüncüsünü geçersen, meleklerin dua ve niyazlarını işitirsin. Dördüncüsünü geçersen, ilahi nurların inişini seyredersin. Beşincisini geçersen, bu nurların kaynağını görürsün. Altıncısını geçersen, ruh bahçelerinin içine girersin, oraya girince de kaba ve ince bütün beşeri ve maddi duygu ve duyarlılıktan soyutlanırsın. Hak, sana bu ruhanileşmiş ve melekleşmiş halinde muhabbet ve sevgisinin şarabından bir bardak içirir. Onu içtikten sonra da mahşere kadar kendine gelip beşeriyete dönmezsin.

Allaha Yakınlık İçin Aşmamız Gereken 6 Yol - İkra İlim Meclisi

Bir zat bu son aşamayı kastederek şöyle demiştir:

Hak, ezelde bu kuluna bir bardak şarap içirdi. Bu kul o şarabın etkisiyle ebede kadar mest ve haraptır.

Bu temiz ve manevi ve bütünüyle duygu ve duyarlılıktan ibaret olan bu şarap susuzluğunu şiddetlendirir. ondan aldığın zevk şevk ve iştiyakını çoğaltır, ondan hasıl olan yakınlık talep ve sa’yini güçlendirir, ondan dolayı hissettiğin sükun ve itminan da heyecan ve çalkantıları arttırır. Bu atmosferde beşeri sıfatların eriyip maddi varlığın yok olunca, Hak senin her şeyin olur. Artık konuşursan yalnızca O’nu konuşursun. bakarsan yalnızca O’na bakar ve O’nu görürsün, yürürsen yalnızca O’na doğru ve O’nun için gidersin, elini uzatırsan yalnız O’nun için tutarsın. Burada artık sen olmadığın için, ikilik aradan kalkmış ve gerçek tevhid tahakkuk etmiştir.

Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur:

“Allah teala buyurdu ki, kulum sebatlı bir şekilde ibadet ederek bana yakın olmaya çalışırsa, ben onu sevmeye başlarım. Onu sevince de, ben onun kulağıyla duyduğu, gözleriyle gördüğü, eliyle tuttuğu, ayağıyla yürüyüp yaklaşmak istediği şey olurum. Artık o, yalnızca beni duymak ve dinlemek, yalnızca beni görmek, yalnızca benim için alıp vermek ve yalnızca benim için gidip gelmek vaziyetinde olur” demiştir.( Buhari)

İlginizi Çekebilir : Kardeşlik ruhunu canlandırmamız zorunludur
Kaynak : Yol gidenlerin kılavuzu arayanların bahçesi – İmam-ı Gazali

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.