Allah Teâlâ’ya Yakınlaşmak İçin Ne Gibi Şeylere Tevessül Edilmelidir?

0
1244

Allah Teâlâ’ya Yakınlaşmak İçin Ne Gibi Şeylere Tevessül Edilmelidir?

Allah Azîmüşşan Hazretleri Maide sûresi 35. âyeti kerimesinde öncelikle takvayı emrediyor. Takvanın gereğini yerine getirmek, haramı terk etmek olduğundan bu, insanın kalbini ve hayatını haramlardan temizlemesi ve kulluk gerekleriyle donatması anlamına gelir. Sonrada yine aynı âyeti kerimede vesile aramamızı emrediyor. Bu da aynı hükümdedir. O hâlde vesile nedir? Bizleri manevi yakınlığa ulaştıracak şeyler nelerden ibarettir?

Şüphe yok ki Allah Teâlâ’ya ulaşmak için en güzel vesile, ibadet ve taattir. Sünnet-i Nebeviyyeye uymaktır. Allah’ın ârif kullarının sohbetlerinden faydalanmaktır. İbadet ve itaatin en büyüğü ise namazdır, oruçtur, Kur’ân okumaktır. Güçsüzlere yardımdır. İnsan bu sayede ruhen yükselir, kalbi genişler, maneviyattan feyiz alır, manevi yakınlığa lâyık olabilecek haller kazanır. Bir hadisi nebevîde şöyle buyrulmuştur;

“Kulun Rabb’ine manen en yakın olduğu hâl, secdeye kapanmış olduğu hâldir. Bundan dolayı namaza, niyaza, duaya çokça devam ediniz. (Müslim, Salât, 42.)

Allah’ın ârif kullarının sohbetlerine gelince bu en büyük hikmet ve feyiz baharıdır. Bakın şu beyitlerde ne güzel söylenmiş:
“Temiz, latif zatların sohbeti, bir saadet ilkbaharıdır. İnsan onlarla beraber olduğunda feyizlenir. Nitekim sabah rüzgarının esintisi, güllerden güzel kokuları alarak hoş rayihalar içinde kalır.” Bundan dolayı bu gibi yüce zatların sohbetlerinden faydalanmaya çalışılmalıdır.

Kaynak; Kur’ânı Kerîm’den Dersler ve Öğütler, Ömer Nasuhi Bilmen

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.