“Allah Allah” Diyerek Zikreden Çiçekler

0
2428

"Allah Allah" Diyerek Zikreden Çiçekler

“Allah Allah” Diyerek Zikreden Çiçekler

Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında, Bursa’da yaşayan büyük velilerden Üftade Hazretleri (ö. 1581), müridleri ile beraber bir kır sohbetine çıkmıştı.

Emri üzerine bütün dervişler, kırın en güzel yerlerini dolaşarak hocalarına birer demet çiçek getirdiler. Ancak Kadı Mahmud Efendi‘nin elinde sapı kırılmış solgun bir çiçek vardı sadece. Diğerlerinin neş’eyle elindekileri hocalara takdiminden sonra Kadı Mahmud, boynunu bükerek bu kırık ve solmuş çiçeği Üftade Hazretleri‘ne takdim etti.

Üftade Hazretleri, diğer müridanın meraklı bakışları arasında sordu: “Evlâdım Mahmud! Herkes demet demet çiçek getirdikleri halde, sen niçin sapı kırık solgun bir çiçek getirdin?..” Kadı Mahmud, edeple başını önüne indirerek cevap verdi: “Efendim! Size ne takdim etsem, azdır.! Ancak hangi çiçeğe koparmak için elimi uzattıysam onu “Allah Allah” diyerek Rabbi’ni tesbih eder bir halde buldum. Gönlüm onların bu zikirlerine mani olmaya razı olmadı. Çaresiz ben de elimdeki şu tesbihine devam edemeyen çiçeği getirmek zorunda kaldım!..”

Bu güzel ve mana dolu cevaba son derece memnun olan Üftade Hazretleri‘nin dilinden o anda:

“Hüdâyi, Hüdâyi.. Evladım! Bundan sonra ismin Hüdâyi olsun! Ey Hüdâyi! Bu kır gezisinden yalnız sen nasiplenmişssin..” ifadeleri döküldü.

İşte Kadı Mahmud’u ünlü Sufi Aziz Mahmud Hüdai’ye (ö. 1628) dönüştüren süreç böyle işlemiştir.

Yararlanılan Kaynaklar; Osman Nuri Topbaş, Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin Hayatı, hudayivakfi.org, Ali Rıza Bayzan / Terapistin Sufi Olursa Kitabından Alıntı Yapılmıştır.

“Allah Allah” Diyerek Zikreden Çiçekler

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.