Ahlak Reformu

0
1276

Ahlak Reformu

Bugün Osmanlı medeniyetinin ve günümüz Türkiye’sinin ahlak anlayışından bahsetmek istiyorum, Osmanlı ahlakının büyüklüğüne vurgu yaparken şimdiki anlayışımıza da değinmek isterim…

turkiye-kultur-haritasi

İmparatorluğumuz ayakta kaldığı süre boyunca yazarlar tarafından övünçle bahsedilen ve bütün dünyaya örnek gösterilen bir ahlak anlayışımız vardı en büyük silahımız en büyük gurur kaynağımızdı. Osmanlı düşmanları bile tek bir şeyi inkar edemiyordu. O da yetiştirdiğimiz üstün ahlaklı insanlar ve onların bir araya getirdiği medeniyetimizdi. Peki bize ne oldu dersiniz? 13. yy’dan 19.yy’a kadar süren bu ahlak ve iman anlayış şimdi nereye kayboldu dersiniz? Ticaretimizdeki güven, alışverişimizde ki hakkaniyete ne oldu. Neden birbirimize zerre kadar güvenemez ve inanamaz olduk? Yaşadığımız kültür reformundan mı kaynaklandı yoksa? Her şey hangi yılda değişmeye başladı dersiniz bir tahmin edin. Ahlak reformuna ihtiyacımız var 20 yy’lın başındaki gibi hemde(!) Temel bir ahlak reformu!. Toplumumuzun değişerek eski ahlak anlayışını nasıl kazanabileceğini sorgulamamız gerekiyor. Toplumların değişmesi, bireylerin değişmesinden geçiyor. Yaklaşık bir hafta önce Yavuz Bahadıroğlu ağabeyimiz yazısında Osmanlı İmparatorluğunun ahlak anlayışına değinmiş. Yazısında alıntı yaptığı yabancı yazarların Osmanlı hakkındaki sözlerini buraya taşımak istiyorum. Bu sözleri gelişi güzel okumak olmaz. Düşünmek işin esasını teşkil ediyor. Nereden geldik, ve nasıl bu hallere düştük. Hepimizin birer kültür inşaatına ihtiyacı var. Geriye dönmemiz gerekiyor çok geriye yaklaşık bin 400 sene geriye. Çünkü ahlakın ve imanın başladığı nokta orası. Ahlak konusunda  batılılaşmasak/çağdaşlaşmasak olmaz mı?

 

“Türk memurlar arasında ahlâken bozuk kimseye rastlayamazsınız. Onlar doğruluğu faziletin temeli sayarlar. Bu sebeple verdikleri sözü daima tutarlar.” (Th. Thornton, Etat actuel de la Turquie, 1812 Paris, c. 2, s. 323-324)…

 “Türklerin doğruluklarıyla namuskârlıkları ne kadar övülse azdır… Hamallar Galata bankalarından limandaki gemiye para taşırlar. Fakir olmalarına rağmen, şimdiye kadar hiçbir hamal, tek kuruş çalmamıştır. Bunun sebebi Türk Milleti’nin darbımesel haline gelmiş namusluluğudur.” (Constantinople et la Turquie, c. 1, s. 267-268, Fransızca tercüme, Paris 1829)

  #

 “Galata’nın Rum tüccarlarından biri İstanbul’dan hep beşlik olarak ikibin kuruş getiriyordu. Tophane iskelesine çıkarken torba yırtıldı. Paralar rıhtımın üstünde darmadağın oldu… Orada bulunan herkes paraları toplamaya başladı. Kayıkçılar denize düşenleri çıkardılar. Ben paraları alıp gideceklerini düşündüm, ancak öyle olmadı. Herkes topladığı kadarını getirip tüccara vermeye başladı. Rum tüccar sabırsızlıkla kuruşları saydı. Tek kuruş eksik değildi.”

 “Türklerde sanki bir namus hazinesi var. Doğruluğu insanlığın temeli sayarlar ve sözlerini mutlaka tutarlar.” (Henri Mathieu, La Turquie et ses differents peoples, Paris1857, c.2, s. 52-53)…

¥

 Mouragea d’Ohsson: 

“Türkler ihtiyar ve çocuklara hürmet ve riayet gösterirler. Hatta iyilik yapmayı o kadar ileri götürürler ki, leyleklerle kırlangıçlar, kovulma endişesi taşımadan Türk evlerinin çatısına yuva kurabilirler. Bu vaziyet Allah’ın bir tür inayeti ve ihsanı sayılır.”

¥

Lamartine

 “Türkler, Araplar gibi çok konuşmazlar. Dünya zevklerine önem vermezler. Tabiattan aldıkları zevkle yetinirler. Dalar, düşünür ve dua ederler. Bu millet filozof bir millettir. Allah her daim onların fikrinde ve zikrindedir…” (Tableau general de l’Empire Othoman)…

¥

Comte de Bonneval,:

“Türk’ün fazileti, imanından gelir… Zaten ancak böyle bir imanla dünya fethedilebilirdi”(c.1, s. 24)…

¥

  1. de Thevenot:

“Türklerin en büyük kusuru kendilerini bütün milletlerden üstün ve cesur saymalarıdır. Dünyayı sırf kendileri için yaratılmış yer olarak düşünürler. Bu yüzden diğer dinlere mensup milletleri biraz küçümserler.” (Relation d’un voyage fait au Levant, Paris, 1665, s. 112).

http://egemendogan.blogspot.com.tr/2014/06/kultur-reformu.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.