Ahirette Cennet hasretini en çok kimler çekecek

0
1187

Ahirette Cennet hasretini en çok kimler çekecek

Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu:

Kıyamet gününde, cehennemde bazı kimselerin cennete getirilmesi emrolunur. Cennete yaklaşıp cennete kokusunu duydukları, köşkleri ve cennetlikler Allah Teâlâ’nın hazırladığı nimetleri gördüklerinde onları getirenlere şöyle seslenilir:

“Cennetten onları uzaklaştırın! Onların cennette nasipleri yoktur”.

Onlar öyle bir hasretle geri dönerler ki öncekiler  ve sonrakilerin hiçbiri o hasretin benzeriyle geri dönmemişlerdir.

Onlar derler ki:

“Ey Rabbimiz! Bize sevabından ve halis kulların için cennette hazırladığın nimetten göstermeden önce bizi cehenneme soksaydın bizim için daha kolay olurdu!”

Bundan sonra Allah-ü Teala şöyle buyurur:

“Böyle yapmamın hikmeti şudur:

Siz başbaşa kaldığınızda büyük günahlarla bana meydan okuyordunuz. Halkla bir araya geldiğinizde, onlardan korkuyordunuz. Halka, bana kalplerinizde vermiş olduğunuzun hilafını gösteriyordunuz. Halktan korkuyordunuz, fakat benden korkmuyordunuz. Halkı büyüttünüz, fakat benim azametime lâyık olan büyüklüğümü takdir etmediniz. Halk için uygun olmayanı bıraktınız, fakat benim için bırakmadınız. Öyle ise bugün size elem verici azabı tattıracağım. Hem de mahrum olduğunuz ebedî sevapla beraber! (1)

Hz. İsa (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Nice sihhatli beden, nice güzel yüz ve nice fasih dil vardır ki yarın cehennem tabakaları arasında sabahlayacaktır!”

Hz. Dâvud (a.s) şöyle buyurmuştur:

“İlâhi! Güneşin hararetine takatim yok! Ateşinin hararetine nasıl güç yetireceğim? Rahmetinin sesine sabrım yok iken, azabının sesine nasıl sabredeceğim?”

Ey miskin! Şu dehşetlere dikkat et. Bil ki Allah Teâlâ, dehşetleriyle beraber ateşi yarattı. Ona ehil olanları yarattı. Onlar ne fazlalaşır, ne de eksilirler. Bu, verilmiş bitmiş bir hükümdür.

“Onları hasret gününe karşı uyar ki o zaman kendileri (herşeyden) habersiz bir halde inanmamakta ısrar ederlerken iş bitirilmiş olur. (Meryem/39)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.